Тенис академия в гр. Пловдив

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


ТЕМА: Тенис Академия в гр. Пловдив, България
ДИПЛОМАНТ: арх. Цветелина Пулева
ДИПЛOМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: арх. Емил Драганов
СПЕЦИАЛНОСТ: Архитектура
УНИВЕРСИТЕТ: УАСГ
КОНТАКТИ: емайл: tsvetelina.puleva@abv.bg, телефон: 0878 92 52 60


1. Проучване и избор на място за ситуиране

1.1. Проучване и анализ за развитието на спорта в България
Тенисът се практикува на три различни настилки – клей, твърда и тревна. Тренировките се провеждат в тенис клубове или в тенис академии. Тенис клубовете предлагат интензивни тренировки, но без включен учебен процес. Тенис академиите предлагат целодневно обучение с повече часове по спорт, отсядане в общежитие и осигурена прехрана.
Спортът е популярен в цялата страна, но всички спортни заведения са тенис клубове. В този спорт се забелязва, че за да се развива едно дете, трябва да има постоянно ангажиран с него родител. Не случайно в последно време нямаме много изявени тенисисти, които да са тренирали тук. Създаването на тенис академия в България може да бъде решение на този проблем и затова реших да проектирам такава. Академията предлага: учебна програма с тенис, спортни лагери през летния сезон, организация на турнири и почасово наемане на корт. За целта в проектното решение се предвижда построяванe на училище, общежития, открити, сезонно закрити, закрити спортни съоражения и сграда с ресторант за външни посетители.
1.2. Проучване и анализ за ситуиране на Тенис академия в България
В България се наблудава обща тенденция на струпване на всички дейности в един град, и това е град София. Реших да потърся друг град за
ситуиране на Академията и избрах това да бъде гр. Пловдив, като там успях да намеря подходящо място за ситуиране на такъв комплекс, изискващ голяма площ, в градска среда.
Ситуацията се намира в ж.к. Тракия, в близост до паркът Лаута. В района има и други спортни обекти – стадион Локомотив, стадион Христо Ботев, спортен комплекс Академик и аквапарк. Проекта е разработен съгласно действащият ПУП на урегулирания поземлен имот, предназначен за обществени дейности, жилищно застрояване, озеленяване, детска градина, спорт и атракции.

2. Градоустройствено решение

2.1. Функционално зониране
В проекта са поместени следните функционални зони:
– Зона информация – информационен блок и ресторант
– Зона паркинг
– Зона училище
– Зона общежитие
– Зона с покрити спортни съоръжения
– Зона със сезонно покрити спортни съоръжения
– Зона с открити спортни съоръжения

2.2. Автомобилни подходи
Имота е достъпен от четирите страни с улици, като северната улица още не е изградена, но има проект за нея.
Автомобилните подходи към парцела са два: единият по ул. Пеньо Пенев, а другият по новопроектираната улица. В проектното решение се изгражда улична мрежа, състояща се от една главна улица, свързваща двата основни подхода към имота и второстепенни, осигуряващи достъп до всички сгради и съоръжения. Съгласно действащите нормативи са предвидени 320 паркоместа за автомобили, 26 за инвалиди и 6 за автобуси. Автомобилният достъп до имота е ограничен с бариери.

2.3. Пешеходни подходи
Парцела е обвързан с централната част на града.
Пешеходни подходи към парцела са три: Един централен по бул. „Освобождение“, като един завършек на основната градоустройствена ос, разделяща двата жилищни квартала. Другите два подхода са в близост до спирките на градския транспорт.
В имота главните пешеходни алеи са: една, която свързва общежитието, училището и закритите спортни съоръжения. Втора – започваща от ресторанта,
преминаваща през кортовете и достигаща до спортните съоръжения. Други две, свързват пространството пред училищната сграда и общежитието с тенис кортове.
2.4. Велосипедни подходи
Велосипедна алея, която преминава покрай откритите кортове и учебните сгради. Предвиждам 140 места за велосипеди, обвързана с градското велосипедно трасе по булеварда.
Също така ситуационното решение предлага изграждане на подлез пред пешеходния подход по булеварда, за безопасно преминаване на децата. В северната част на парцел е предвиден воден резервоар за поливната система на комплекса.
2.5. Постигнати устройствени показатели
С предложеното проектното решение в УПИ II-540.1504 се постигат следните устройствени показатели
– Плътност на застрояване /П/ до 25.6%, / 60%
– Oзеленена площ 44.8% / 30%
– Кинт – 0,37 / 2,5
– Височина – до 18.50м / 60м.
Обект на идейна разработка са следните зони: училището, общежитието и закритите спортни съоражения.

3. Функционално решение
Общежитието: предлага престой за 170 ученика, разделени в две възрастови групи 5-7 клас и 8-12 клас. Обособени са два корпуса, свързани по между си на партерно ниво с общо фоайе. Стаите са за двама и трима ученици.
На партерно ниво са разположени фоайе; 10 стаи, достъпни и за инвалиди; общи постранства и кафе-бар
На следващите три етажа са разпределени общо 88 стаи, като на всеки етаж има общи пространства за почивка и учене.
Училището: дава възможност за получаване на основно и средно образование. Учебните занятия се провеждат целодневно. Изучават се всички предмети по българското законодателство, плюс завишен брой часове за тренировки, анализ и състезания.
Сградата е разделена на два корпуса, свързани по между си с топла връзка на първо ниво.
Корпус 1 – учебен:
На партерно ниво са разположени: входно атриумно пространство, което може да се използва за различни събития, спортен магазин, столова(хранене на две смени и получава готова храна отвън) и санитарни възли
В четири етажа са разпределени 8 класни стаи, 5 специализирани кабинета, 2 кабинета с мултимедия за видеозаснемане на тренировки и санитарен възел на всеки етаж. Обособена е библиотечна зона през две нива.
Корпус 2 – административен:
В административния корпус на две нива са разположени офисни стаи за академичния състав, санитарни възли, разположени около атриумно прострранство, предназначено за отдих и събития.
В сутерена и на двете сгради са разположени инсталационни помещения, свързани с отопление и електричество, водоснабдяване, складови и перални помещения.
Спортни съоръжения на закрито дават възможност за професионална подготовка. За нуждите на спортистите е обособен медицински център, необходим за проследяване на здравословното състояние и възстановяване.
На партерно ниво са разположени спортните съоражения: 6 покрити тенис корта, басейн и многофункц. зала, а на първо ниво фитнес център и стая за групови тренировки.
Предвидени са съгласно действащите нормативи необходимият брой съблекални и стаи за треньори към всяко едно от спортните съоръжения.Тъй като спортната база ще се използва и от външни посетители вечер, съблекалните за ученици са отделени от тези за външни посетители. Медицинският център е разположен и на двете нива.

4. Обемно – пространствено решение на комплекса
В обемно отношение на сградите, ясно се изразяват вертикални,
комуникационни ядра,между които се редуват ротиране на правоъгълни обеми. Тези обеми излизат еркерно от равнината на партерното ниво, за допълнително подчертаване на идеята.
Спортните съоръжения са поместени в два обема, обединени от двуетажен обем с обслужващи помещения, следващи общия ритъм на комплекса, за постигане на единство.

5. Конструктивно решение
Основната носеща конструкция в сградите общежитие и училище, както и обслужващите помещения към залите е стоманобетонен скелет с безгредова плоча. Големите подпорни растояние над фоайето в общежитието и атриумите в училището, се преодоляват с дървена конструкция, състояща се от двоица
дървени, дъговидни греди. Опънните усилия в конструкцията се поемат от система стоманенни пръти и въжета, интегрирани в един общ конструктивен елемент.
Носеща конструкция на спортните зали е смесена, състояща се от пространствени ферми, чиито горен пояс се състои от дървени греди и долен пояс от стомана, премостващи осово разстояние от 46м. Идентична е конструкцията и в разположените в съседство спортна зала и плувен басейн с подпорни разстояния от 19.80м.

6. Фасадно оформление
С фасадното оформление се подчертава обемното решение на сградите. Вертикалните стоманобетонни ядра са облечени в HPL панели, които преминават и по партерния етаж в комбинация със стъклени витрини. Лицето на ротираните правоъгълни обеми е третирано с фасадно остъкляване, рамкирано от HPL панели, а околните стени са облицовани с дъсчена обшивка.
Обликът на закритите спортни съоръжения е обвързан с предходните две сгради, за постигане на единен образ на целия комплекс. Двуетажният обем е оформен на същият принцип както при общежитието и училището. Обемите на многофункционалната зала и басейна са облечени с HPL панели, като на места има остъкляване.Заложеният ритъм в основната носеща конструкция на залата с кортове, е подчертан ясно с фасадното оформление. Редуват се прави и наклонени стени. Правите стени са облечени с HPL панели, а тези между тях са наклонени, изцяло остъклени с К стъклопакет, който отразява ултарвиолетовите лъчи. Обемът е подчертан допълнително с козирка, която допринася за комфорта на закритите кортове, ограничавайки ослънчаването им. Към залата е добавен едноетажен обем със самостоятелна сглобяема дървена конструкция от CLT панели, който е облечен с HPL.
Вътрешните преградни стени са от CLT панели и в интериора остава видими, а стоманобетонните ядра са обработени с мазилка и боя. Предвидени са двойни подове и растерни окачени тавани за лесна ревизия на преминаващите инсталации под тях и лесна подмяна при захабяване. Покривът на стоманобетонния скелет е плосък, а дървената конструкция на атриумите и фоайето е покрита със стъкл със стъкло. Покривът на залите е изпълнен с високопрофилна ламарина за наклон и върху нея топлоизолация. В голямата зала над дървените ферми са поставени стъклени куполи, осигуряващи горно осветление горно осветление.