ОКЕАНОГРАФСКИ МУЗЕЙ В ОСЛО, НОРВЕГИЯ


Дипломант: арх. Петра Александрова Манова
Дипломен ръководител: арх. Емил Драганов
Специалност: Архитектура
Университет: УАСГ
Контакти: тел: 0885511538 ; имейл:  petra.manova@abv.bg

Структура на сградата:

Човекът и водата. Нямаше да ни има ако не беше тя. Сградата има за цел да ни върне (поне частично) там.

Представете си сблъсъка между нас и Океанът – сграда, напомняща на

така типичните за Норвегия фиорди. Но през призмата на Архитектурата.

Куб, разделен на няколко части – все едно парче от него се е отчупило и започва да  навлиза водата – айсберг.

Кораб и неговата мачта.

Проектът се състои от три основни части – основна сграда на музея, приемно-административна част и обърнат конус.

Посетителят преминава през следния път: влизайки в основната част на сградата , той почва да върви през етажите и различните изложбени зони.

Интересното е , че както неговия път отива нагоре, така се променя  начинът , по който се излагат експонатите – от пана с информация минаваме на светлинно шоу – на последния етаж +19,200 изложбата за Световния океан е представена изцяло интерактивно.

След това посетителят има избор – кафе и панорамна гледка  или холограмно шоу . Влизайки на ниво +14,400 в конуса, той застава на движеща се платформа, която се върти и се спуска плавно надолу.

Изходът от холограмната зала е на ниво +-0,000 и след цялото знание, което е било прето по времето на тази обиколка, посетителят стига до аквариум, под нивото на водата – до животните в тяхната реална среда. Стъклен отвор представя гледка към залива на Осло, където много често са срещани различни представители на животинското царство – най-често тюлени, а щом ги има тях значи има и хищници.

Нивата на основната сграда на музея са:

Кота +- 0,000м

–    входно пространство,информация,

 • кафене
 • магазин
 • комуникации

 

Кота  + 4,800м

 • детски център – с различни интерактивни игри; светлата височина на

етажите от 4,400 позволява развиване на интересни двуетажни катерушки, стени за катерене, кули и т.н.

 • временна изложба със съпътстващи складови площи
 • комуникации

 

Кота  + 9,600м

 • основна изложбена зала „ИСТОРИЯ НА НОРВЕГИЯ“ – модели на викингски кораби, запознаване на посетителя с мястото, в което се намира;
 • комуникации

 

Кота  + 14,400м

 • основна изложбена зала „НОРВЕЖКО И СЕВЕРНО МОРЕ“
 • Лекционна зала – две основни цели на музея: образователна и развлекателна; гости (например учени) ще могат да изнасят лекции, беседи и т.н. , на различни теми. Такава зала има и на горното ниво +19,200.
 • комуникации

Кота  +19,200м

 • основна изложбена зала „СВЕТОВЕН ОКЕАН“ – почти напълно интерактивна постановка от отделни кутийки и цилиндъри;
 • Лекционна зала + съпътстващи малки учебни зали ;
 • комуникации

Кота  – 4,800м

 • вход от рампата за зареждане : има близък достъп до Карантинната зона:

идеята е , че когато се транспортират нови животни за аквариума, те първо прекарват известно време в т.н. карантинна зона, след което биват преместени на постоянно място.

 • Всички видове инсталации , технически помещения, контролна зала;
 • Складова част – както за техника, така и охладени складове за жива храна, хладилни части;
 • комуникации

 

Нивата на обърнатия конус са:

     Кота +- 0,000м

–    изход от холограмната обиколка

 

     Кота  + 14,400м

 • Вход за холограмната обиколка – конструкция – платформа като пръстен около екрана, която едновременно се върти по зъбци и слиза надолу по водачи. А вътре има истински спектакъл – холограмни китове в реален размер плуват във въздуха около нас. Цялата зала е тъмна, единствената светлина идва от тях. Човек вече със сигурност се е потопил в сценария.

 

Кота  +19,200м

 • Панорамно кафене с изход на наблюдателна площадка

 

Кота  – 4,800м

 • Техническо помещение за аквариума

 

Кота -15,600м

 • Зала, висока 10 метра, в центъра на която седи аквариум (10 метра широк), а около него посетителите се спускат по рампа.

 

Нивата на административната сграда са:

Кота +- 0,000м

–    кабинети – офиси за администрацията на сградата

 • Приемно помещение за учени-гости

 

Кота  + 4,800м

 • Кабинети – офиси за служителите на сградата

 

Всички инсталации /ОВ,Вк,Ел и др./ минават по „открит способ”

по долната повърхност на етажните плочи.

 

Стълби– вътрешни стоманобетонови, външни евакуационни стоманени;

 

Конструкция и строителни материали

Фундирането е решено с фундаментна плоча с височина 1200мм и пилоти.

На кота  -4,800 – армирана стоманобетонова настилка

250мм.Плочите на коти 0,000м,+4,800м,+9,600м, +14,400м, +19,200м

са изградени по ситемата COBIAX –с дебелина 300мм+

100мм настилка; частично използване на LT ламарина 135 мм и стоманобетон 100 мм.

 

Конструкцията на музея е решена с носещи бетонови стени + метална конструкция  стена-греда (в една част на сградата).