ПОСЛЕДНОТО КИНО НА СОФИЯ – ПРОЕКТ 3А РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КИНО „ВЛАЙКОВА“

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Ая Константинова Тодoрова
Контакти: тел.:0878620907 , email: aia.todorova@abv.bg
Университет: УАСГ
Ръководител: проф. д-р арх. Калин Тихолов


„Малко внимание, малко мисъл за другите, прави всичко различно.“-„Мечо Пух“

Обект на Дипломния проект е адаптирането на настоящата сграда на кино „Влайкова“ в нов различен културен център със запазване и ревитализация на съществуващата кино-театрална зала и помещенията към нея, реконструкция и надстрояване. Целта е мястото да се оживи отново  чрез съчетание на различни културни дейности работещи като общ механизъм и  запазвайки следите и духа на времето, да се създаде съвременно притегателно средище.

Киното е с 90-rодишна история и носи името на създателката му, учителката Мария Влайкова. Тя заедно със съпруга си, писателят Тодор Влайков, след построяването му през 1926r. го е дарила на Министерство на Просветата. Сградата днес е собственост на Читалище „Антон Страшимиров“. Идеята на Мария Влайкова е била сградата на киното и читалището да се ползват винаги с цел просвета, да е средище на хората на изкуството и любимо място на младите.

Ролята на кино-изкуството в историята на 20-ти век е от съществено значение за развитието на културата и обществото. Превръщането на сградите на кина в супермаркети, казина и преместването им в гигантски търговски комплекси е пряко свързано с епохата на подмяна на културни ценности.  Кино „Влайкова“ е последното функциониращо старо кино на територията на София. Кино-прожекционната кабина е оборудвана с два стари кинематографа, които все още се поддържат в изправност и могат да прожектират филмови ленти. Към днешна дата киното все още работи, като се прожектират основно цифрови записи на филми с обикновен мултимедиен апарат – читалището има ентусиазъм, но няма средства за съвременна кино-прожекционна уредба и озвучаване. 3алата е с добра акустика и се използва за театрални спектакли, концерти, тържества, и др., но със силно редуциран капацитет поради противопожарни и евакуационни изисквания.

СИТУИРАНЕ: Разположена в непосредствена близост до „Орлов мост“, сградата на киното е с голямо ситуационно предимство: има бърза комуникационна връзка към центъра, основни жилищни квартали и към изхода на града, посредством метро, автобусен и тролейбусен транспорт и се намира на 5 минути пешеходно разстояние до административния и туристически център на София.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ: 3астроителният и регулационният план,  действащи към момента, са одобрени със Заповед от 1991г.на Главния архитект на София, предвиждайки надстрояване с два етажа и покриване на съществуващия калкан на 5-етажната  жилищна сграда в съседния УПИ . Обемно-пространственото проектно решение се стреми сградата да се вписва максимално в околната среда, съобразявайки се с допустимия градоустройствен обем и обвързвайки корнизите с тези на съседните сгради. Новият културен център ще се състои от запазената и реконструирана съществуващата сграда с кино-салона, обслужващите фоайета и помещения и надстройка на 2 етажа над кино-залата към ул.“Янтра“ и три нива над фоайетата към ул.“Цар Иван Асен II“ с покриване на профила на съществуващия калкан към УПИ I-1 .   Търсен е образ, който да допринесе  кино „Влайкова“ да се превърне в естетически символ като „дом на киното“.

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ И ПРОУЧВАНЕ: Съществуващата сграда следва принципите на модернизма през тридесетте години на 20-ти век. Построена  е за кино-театър през 1926г. и след 1930г. са извършени частични преустройства и пристрояване. След внимателно проучване на кадастралните и градоустройствени скици и планове и архивни документи е изяснена периодизацията. Описани са видимите патологични проблеми. Изготвено е подробно архитектурно заснемане и анализ на стойностните елементи в интериора.

НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: Сградата е разположена в среда с множество сгради-недвижими културни ценности в близост, но самата тя не е паметник на недвижимото културно наследство и не е част от групов или ансамблов паметник. При проучването е направен внимателен анализ на средата и сградите, което е отразено и съобразено при проектирането. Най-близкият елемент – деклариран паметник от 2016г. е паважната настилка от дялани гранитни павета по ул. „ Цар Иван Асен II“, положена преди 1944г.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ: След заснемане, дълго проучване и внимателен анализ на историята и състоянието на сградата е предвидено укрепване на съществуващата монолитна конструкция с носещите стоманобетонови колони и тухлени стени и надстрояване с  метална конструкция и окачена фасада.  Деликатните прозорци с хоризонтална пропорция и изчистена от декорация фасада са напълно запазени. С цел осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, по-удобен вход  и  на необходимите функционални връзки, в проектното решение  главният вход е преместен централно срещу двете възстановени в интериора кръгли колони с капители. През фоайето на кино салона, чрез новопроектираните двураменно стълбище и асансьор се осигурява комуникация до всички нива на сградата.

При реконструкцията се запазва в цялост кино-залата със сцената към нея, обслужващите фоайета и каси, съществуващите стълбища, таваните и гипсовите корнизи и др.детайли. С проекта се възстановява дълбочината на фоайето и се предвижда монтаж на голям мултимедиен екран. Достъпът до кино-залата се облегчава посредством новопроектирана дървена рампа, тъй като в момента съществуващата рампа е изключително стръмна и не осигурява достъпност за залата. Обособяват се гримьорна, санитарен възел до сцената, вход за артисти и декори, обходен коридор, в който са разположени сепарета за гримиране, пряка връзка на сцената с входа за артисти, склад декори, кът за гардероб за посетителите. С проекта е предвидено разполагане в кино-театъра на нови удобни седалки, чийто брой нараства до 197 седящи места и дава възможност сцената да се ползва по-удобно за театрални и други спектакли и да осигурява  условия и комфорт за артистите.

Балконът на втория етаж е обновен за използване. Премахват се вторичните неносещи зидове, преграждащи фоайето на втория етаж, като се обособява така необходимото помещение за озвучителна и осветителна апаратура и се освобождава достатъчно по площ пространство за фоайе, което ще може да се ползва и за организиране на изложби, камерни концерти, кетeринг при фестивални и други мероприятия. Така става възможно отново пълноценното използване на балкона и значително увеличаване капацитета на залата при спазване на всички противопожарни и евакуационни изисквания.

Проектът предвижда изграждане на два нови етажа и един полуетаж, на който са преместени необходимите кабинети за читалището. Над кино-салона е проектирана голяма репетиционна зала за балет и танци със съблекални и реквизит към тях. На същото ниво е разположен кафе-бар с външна тераса с изглед към оживената и живописна уличка. На мястото на стария покрив, изцяло в неговия съществуващ подпокривен обем, е проектиран едноетажен обем, чието покривно покритие излиза като пергола с цел засенчване на терасата.  Тъй като окаченото фасадно остькляване към ул.“Цар Иван Асен 11″ e c югозападно изложение, по фасадната плоскост на надстроената част са предвидени подходящи дървени вертикални жалузийни елементи срещу прегряване. При отдръпването навътре на новия обем на надстройката се получават две тераси-плосък покрив, на част от които се разполагат някои от съоръженията за вентилация и климатизация. Предвижда се да бъдат озеленени с кашпи с подходящи неголеми дървесни видове и друга растителност. Растителността може да слезе и надолу по източната стена над едноетажната пристройка с осигуряване на съответната й поддръжка, поливане и подхранване.

Функцията на последния етаж – еднопространствено помещение на две нива, е работна зала, която може да бъде ползвана като цифровизирана библиотека-читалня и съвременно споделено пространство за работа за млади хора. Освен, че този тип помещения са предпочитани сред младежите в последните години, функцията е избрана с оглед заръката на Мария Влайкова сградата да се ползва за „просвещение и култура“. Организирани са работни и рекреационни зони с различни типове обзавеждане.

В подпокривния обем с галерия е организирано място за почивка, разговори и кухненски офис. Покривната тераса е предвидена с подходящо озеленяване и места за сядане, като навлиза чрез галерия над работната зала. Може да бъде ползвана за ежедневна рекреация, както и за фестивални мероприятия и изложби на открито.

ДОСТЪПНОСТ: Сградата е достъпна за хора в неравностойно положение до всички нива посредством външна рампа и нов асансьор с подходящи габарити. Проектирани са два броя достъпни санитарни възли — един в сутерена на  сградата и един на пети етаж. В кино-театралната зала на ниво партер са предвидени места за зрители с  инвалидни колички.  Достъпни са всички основни помещения, включително репетиционната зала, кафето, споделеното работно пространство, офисната част, рекреационната  зона в подпокривното пространство и  покривната тераса.

ИНТЕРИОР: В интериорните решения са заложени декоративни елементи от дърво-орех, месингови елементи, метални  конструктивни и декоративни елементи в графитено-черен цвят. Подбрани са подходящи мебели за сядане за съответните зони. Проектирани са корпусни мебели за работната зона и рецепция в главното фоайе. Във фоайетата съществуващата мраморна подовата настилка се запазва, кръглите колони с капителите се възстановяват, запазват се гипсовите корнизи по гредите и тавана. Осветителните тела по тавана са съвременни, с елементи от месинг и бяло стъкло. Интегрирани са  вградени осветителни тела в паното от дървени ламели по стената и тавана. В  рампата от паркет-орех периферно покрай стената са разположени вградени подови осветителни тела. В интериора на фоайето е търсено запазване духа на времето и същевременно обновяване с някои съвременни елементи, чистота на линиите и формите и малко кино-блясък. Работните пространства са проектирани със същите материали (дърво, метални елементи в графитено-черен цвят, месингови елементи в осветлението и мебелите), но звученето е изцяло съвременно, благодарение на цветните настилки и формите. Търсена е връзка с кино-индустрията: старите метални ролки за кино-ленти са използвани за нови осветителни тела и др.елементи.

 КОНСТРУКЦИЯ: Съществуващата сграда с монолитна стбетонова скелетно-гредова конструкция е в общо добро състояние. Предвижда се на места стб-колони да бъдат допълнително усилени и да бъдат изградени нови стбетонови шайби в зоната на стълбището и асансьора, които ще стигнат до покрива. Някои от съществуващите тухлени зидове ще бъдат укрепени допълнително. Новите нива ще бъдат изградени с метална конструкция с двойно Т-греди и колони и подове от ЛТ-ламарина със стоманобетон, която се носи от система от метални греди. Предвидени са  противоветрови връзки на подходящи места. Покривът ще е с лека метална конструкция, всички необходими топло, паро и хидро-изолаци и покритие от оцветена поцинкована ламарина.

ИНСТАЛАЦИИ: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ –  Сградата е централно топлоснабдена. С проекта се запазва  абонатната станция  и начинът за отопляване с топло-водна система с централно захранване /“парно отопление“/, но се променя вътрешната отоплителна инсталация. Колекторното табло ще се разположи в помещението на касите, като новите тръби ще минат по стената, за да не се разрушават съществуващите мраморни настилки за фоайетата. За работната зона е предвидено подово отопление. Кино-салонът ще се отоплява чрез вентилационна камера по въздух и за нея отпадат радиаторите. За голямата зала и кино-прожекционните помещения се предвиждат климатизация и вентилация, като част от инсталациите ще се разположат над окачения таван на тоалетните на трети етаж, а външното тяло – на покрив-терасата от изток над втория етаж. За останалите помещения могат да бъдат поставени климатици с едно външно тяло и няколко вътрешни тела.

ВиК ИНСТАЛАЦИИ: Запазват се съществуващите външни връзки. Съществуващата вътрешна водопроводна система с поцинковани тръби ще се подмени с нова с тръби от съвременни материали. Сградата има изградена и действаща канализационна мрежа, като ще бъдат проектирани нови вертикални клонове за новите санитарни възли.

ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИИ: Ще бъдат проектирани всички необходими нови електроинсталации отговарящи на съвременните норми за такъв тип сгради.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: Осигурена е безпрепятствена евакуация на зрителите и от двете нива на кино-театралната зала. Посредством преизграденото служебно стълбище е възможна евакуацията от два разсъсредоточени изхода за  зрителите от балкона. Стълбището е отделено от останалия обем на сградата съгласно противопожарните норми. Новата метална конструкция ще бъде защитена чрез обшивки с противопожарен гипсокартон и с противопожарна боя.

ПАРКИРАНЕ: Осигуряването на достатъчен брой паркоместа за автомобили може да стане чрез подземна многоетажна автоматизирана система за паркиране, разположена под градинката на площад „Николай Гюзелев“. Вход-изходът ще е от ул.“Цар Иван Асен II“ и ще може да облегчи и паркирането на живущите и работещите в района.  В непосредствена близост до киното –  на площад „Николай Гюзелев“ е предвиден е велопаркинг  за 24 велосипеда.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ /съществуваща-без промяна/                                                                                     – 433 кв.м
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА                                                              – 823 кв.м
БРУТО РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ПРОЕКТ /вкл.сутерен/                                                      – 1865 кв.м