Паркоустрояване на централен градски плаж в гр.Кюстендил

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: ланд.арх.Ванеса Видинова

Дипломен ръководител: доц.д-р ланд.арх.Веселин Рангелов
Специалност: Ландшафтна архитектура
Университет: Лесотехнически университет

Концепция: Избрах обектът на дипломната разработка да бъде в родния ми град Кюстендил, което обуславя връзката ми с това място.
До 2000г. тази територия е давала възможност за развитие на много спортове и е била изключително ценна за града, до момента в който общината продава собствеността на частно лице, което спира да инвестира в поддръжката му. С течение на времето паркът се превръща  в една забравена и изоставена територия, която се руши в продължение на 20 години.
 Проектът е разработен с цел да възроди тази територия и да я превърне в място за спортни дейности, атракционни развлечения, отдих и разходки, които да бъдат притегателен център, както за местните жители, така и за туристическия поток от посетители.
 През пролетта на тази година, след тръжна процедура, общината продава мястото на друг частен инвеститор, като една от клаузите в договора е тя да поеме разходите по премахване на съществуващите сгради и паркови елементи.
Опорния план отразява съществуващото положение до този момент, като на територията на парка непремахнати са останали малък басейн, съблекалня в непосредствена близост и спортна площадка с излята бетонна настилка.
След подробно фитосанитарно обследване, става ясно, че общото състояние на растителността не е добро и не носи необходимата естетическа и екологична стойност, което допуска нейното частично премахване при новоизграждането на парка.
Изготвено е балансирано функционално зониране с ясно регламентирани главни и второстепенни подходи, които да бъдат с контролиран достъп и обособяването на 6 отделни зони, което цели осигуряване на отдих и развлечения за хора от различни възрастови групи с различни интереси.
Алейната мрежа е проектирана с цел да осигури преки връзки за транзитно преминаващите, обходни алеи откриващи красиви гледки, както и обвързване на отделните елементи в едно композиционно единство. Проектното решение предвижда обособяването на два композиционни центъра в югозападната и централната част, с предвидени централно разположени фонтани с различен дизайн и пейки за краткотраен отдих. Югозападната част на парка е решена като спортна зона със ситуирани на нея- басейн с олимпийски размери предвиден за провеждане на състезания по плуване и водна топка, още един по-малък басейн но с по-голяма дълбочина с трамплин, предвиден за загрявка и скоци преди големи състезания. През времето в което няма спортни състезания и двата басейна могат свободно да се използват от посетителите. В северната част от басейните са проектирани два тенис корта, като помежду им са разположени трибуни осигуряващи изглед и към двете зони за спорт. Главната композиционна ос с направление югозапад->североизток, води до зала по футбол, която заема ценна паркова територия, но е необходимост поради подобно съоръжение за трениращите деца на ФК Кюстендил.
Обемно-пространствената композиция на парка се стреми да редува открити и закрити пространства, постигайки баланс помежду им. За акценти от които солитери и дървесно-храстови групи се използват видове с висок декоративен ефект.Поради факта, че улиците с които граничи парка не са много натоварени, не са необходими много плътни и изолиращи масиви, а по-скоро отделянето на парковата територия от пътните артерии.