Жилищна сграда със смесено предназначение в гр.София

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх. Кристиян Андреев Паунов
Дипломен ръководител: доц. д-р. арх. Милена Нанова
Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Архитектура
Телефон: 0886162081

Концептуална разработка:

Концептуалната цел на разработения проект е да изгради форма, която да играе роля на преходен обем между зони с различен характер на застрояване (промишлено, обществено и жилищно застрояване). Търси се възможност за изграждане на жилища с висок стандарт за обитаване, като непосредствената близост до бул. „Пенчо Славейков“  оказва високо влияние над тази цел поради високото шумово замърсяване и влошаването качество на въздушните маси. Този проблем е решен с обилно фасадно озеленяване, което образува ,,кислороден джоб“, в който е поместен сградата. Връзката между хората и земята е запазена, като всеки един апартамент разполага със своя собствена ,,градина“.

Сградата става част от новосформираната квартална структура. Тя не служи за преграда поради множеството пробиви на партерното си ниво, които от своя страна позволяват свободното преминаване през нея.

Партерното ниво е наситено с помещения от обществен характер, като тяхната проектантска цел е да превърнат новоизградената жилищна сграда в притегателно място за посещения без ,, мъртви“ зони и часове.

 

Ситуационен анализ:

Предоставените за проектиране имоти V 127 и III 127, част от имот 28А, се намират в жк. Сердика, общ. Възраждане, гр. София. Жк. “Сердика” е разположен северно от жк. “Лагера” и бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов”, южно от жк. “Зона Б-5”, западно от бул. “Ген. Е. И. Тотлебен” и източно от жк. “Разсадника” и жк. “Зона Б-19”.

Мястото се характеризира най-вече с това , че проектната ситуация е коренно различна от тази в момента на проектиране. Той е разположен на място, на което са предвидени доста промени в бъдеще, най-важната, от които е пробивът на бул. “Пенчо Славейков” и връзката му с бул. “инж. Иван Иванов”. По този начин бул. “Пенчо Славейков” се превръща в основен фактор и репер за разработването на проекта.

Имотът за проектиране всъщност представлява два обединени имота – III 127 с площ 6 418 кв.м. и предназначение за жилищно строителство и офиси и имот V 127 с площ 6 907 кв.м. и предназначение за жилищно строителство или общо 13 325 кв.м.

Имотът е разположен на кръстопът между жилищно, обществено и промишлено застрояване. И това прави характера му труден за определяне, т.е. мястото е преход между различни типове застрояване и бъдещата сграда трябва да дава образ на този преход.

Освен различното застрояване като тип, тук се срещат две коренно различни координатни системи на града. Едната, маркирана със син цвят, другата с червен. Координатната система, която ще получи новата сграда трябва да бъде съобразена и с този фактор.  Дали ще подхване по силуета и системата подадена от бул. “Пенчо Славейков” или ще се ориентира по някоя от зададените вече координатни системи, или пък ще поеме по изцяло нова система. Около предоставения имот почти няма съществуващи сгради, освен сградата отсреща през бъдещия бул. “Пенчо Славейков”.

Застрояването, което е застъпено в жк. “Сердика” е предимно едропанелно строителство – сгради от серии БС-VIII-Сф и БС-69-Сф. Това са номенклатура от елементи за едропанелни жилищни сгради съответно от 6 до 8 и от 3 до 9-10 етажа. Те имат характерни междуосия от 3.6 м. и 5,10 м., а по-късно достигат и до 6.3 м.

Предполага се, че в бъдеще ще се оформи един сулует по бул. “Пенчо Славейков” от високи сгради с преобладаваща обществена функция. Наблизо има парк, хипермаркети и търговски сгради, учебни заведения, множество здравни заведения и религиозни сгради.

В жк. “Сердика” се намират две професионални гимназии – ПГТКИ и ПГСЕ, 67 ОУ и детска градина 116. Автобуси №72, 60, 11, 83 и трамвай №11 и 22 свързват жилищния комплекс с останалата част на гр. София. Но предоставения имот за разработване е доста далеч от каквото и да е, освен от близкия парк “Възраждане”. Вероятно след изграждането на пробива на бул. “Пенчо славейков” ще се появят и повече спирки на градския транспорт.

Мястото е в един нов квартал, който все още няма свой характерен облик. Това дава шанс да се проектира една сграда, която да даде тласък и почерк в развитието на оформящия се квартал.

 

Функционално решение:

Жилищната структура се състои от четири жилищни обема с различна височина – 18.40 м., 24.8м и 31.2 м., както и два офисни обема с височина от 15.00м.

На кота 0.00 (партерно ниво) са разположени входовете към жилищните гупи, помещения за отдаване под наем и входовете към офисните пространства.

На кота -4.00 м е изграден подземен паркинг, достъпа до него се осигурява посредством две двураменни рампи.

Издадени са общо 112 различни по големина апартаменти

(с осигурени места за паркиране – 124бр., както и складови помещения на кота – 4.00м)

* 53 бр. апартаменти с една спалня (както и един пригоден за инвалиди)

* 42 бр апартаменти  с две спални  (два различни вида на разпределение)

* 17 бр. мезонети

Обща площ на помещенията за отдаване под наем е 1 737 кв.м.

(22бр. места за паркиране на партерно ниво)

Общата площ на офисната зона е от 3 714 кв.м

(61бр. места за паркиране на кота -4.00)

Разпределението на кота 0.00  (партерно ниво) е с обща площ от 4 066 кв.м.

На него са разположени входовете към отделните жилищни секции като за всеки един от тях е осигурено помещение за постоянна охрана, складово помещение и техническо помещение. Офисаната зона е разделена на две отделни тела с площ от 489 кв.м. (северозападно тяло) и 742 кв.м. (югоизточно тяло), общата площ от 1 231 кв.м. (обща площ за всички офисни нива е 3 714 кв.м.), входовете им са самостоятелни. Останалата част от това ниво е съставено от пространства за отдаване под наем -7 бр. с различна големина и обща площ от  1 737 кв.м.

(обозначена е и примерна зона за складово помещение и санитарен възел).

В югозападната част на нивото са предвидени и два пробива (остъклени) през сградата за свободното преминаване към вътрешно дворното пространство.

Дворното пространство е изградено чрез геопластика като в него е разположена детска площадка и евакуационна вертикална комуникация от кота -4.00.

В близост до северозападната и североизточната част на сградата са разположени по една двураменна рампа водеща към подземен паркинг на кота -4.00.

На кота -4.00 е разположен подземен паркинг с полезна площ от 7 203 кв.м. с възможност за паркиране на 185 бр. автомобила и 326 бр. велосипеди.

Складовите помещения са групирани в западната и източната част на нивото – 112 бр. с площ от 1 065 кв.м. (до вертикалните комуникации водещи към офисните обеми са разположени помещения за нужните им технически инсталации).

Всички вертикални комуникации водят до кота -4.00 като в северната част на нивото е разположена евакуационна вертикална комуникация към дворното пространство на кота 0.00. Общата площ е 8 830 кв.м.

На кота +5.00 е разположен първи жилищен етаж с обща площ от 3 090 кв.м. Съставен е от вторите нива на офисните обеми (северозападен обем с площ от 489 кв.м. и югоизточен с площ от 537 кв.м.) и 16 бр. различни по тип апартаменти.

На кота +8.20 е разположен втори жилищен етаж с обща площ от 2 480 кв.м. Съставен  и 11 бр. различни по тип апартаменти (и вторите нива на мезонетите от кота +5.00).

На кота +11.40 е разположен трети жилищен етаж с обща площ от 2 485 кв.м.

В източната му част е разположена техническа зона над пробива от кота 0.00 като е осигурен достъп към нея от източните вертикални комуникации предназначени за жилищните обеми.

Съставен е от третите нива на офисните обеми на кота +9.80 (северозападен обем с площ от 489 кв.м. и югоизточен с площ от 537 кв.м.) и 16 бр. различни по тип апартаменти.

На кота +14.60 е разположен четвърти жилищен етаж с обща площ от 3 883 кв.м. Съставен  и 18 бр. различни по тип апартаменти (и вторите нива на мезонетите от кота +11.40).

На кота +17.80 е разположен пети жилищен етаж с обща площ от 3 150 кв.м.

Съставен е от 19 бр. различни по тип апартаменти и озеленен покрив на югозападната част на сградата.

На кота +21.00 е разположен шести жилищен етаж с обща площ от 2 950кв.м. Съставен  и 14 бр. различни по тип апартаменти (и вторите нива на мезонетите от кота +17.80).

На кота +24.20 е разположен седми жилищен етаж с обща площ от 1 720 кв.м.

Съставен е от 10 бр. различни по тип апартаменти и озеленен покрив на югозападната и плосък покрив на западната части на сградата.

На кота +27.40 е разположен осми жилищен етаж (последен)

с обща площ от 2 950кв.м.

Съставен  и 8 бр. различни по тип апартаменти

(и вторите нива на мезонетите от кота +24.20).

 

Технологично изпълнение:

Носещата структура на сградата е от скелетен стоманобетонен тип ( колони, диафрагми, безгредови плочи). По външната периферия на офисните обеми е изградена окачена стъклена фасада( през трите нива). Пиластрите свързващи тези обеми са изградени от стоманен скелет облечен с плочи от аквапанел. Пробива в източната част на сградата е през четири нива като последото се използва за технически етаж. На него са разположени перфорирани гредостени (носещи горните етажи) през тях преминават сградните инсталации към изградените пиластри. Долната част на този етаж е затворен чрез изградена стоманена скара окачена на гредостените.

 

Фасадно озеленяване:

По фасадата на сградата са изградени са над 400 бр. СТБ кашпи, които могат да поберат максимум 2,5 куб.м. плодородна земна маса. Изграждането на толкова кашпи позволява да бъде изградена една „зелена пелена“ около сградата . В този етап на проектиране в тях се предвижда да бъдат засадени цветя, вечнозелени храсти и ниски дървета.

Предвидени растителни видове :

Лигуструм, Лавровишна, Бръшлян, Кумарка, Лавролистна калина, Лавър, Лагастермия, Лейландски кипарис, Фотиния, Червена върба, Ерика, Японски чашкодрян, Лоницера, Сулангеана монголия.