УЪРКШОП ЦЕНТЪР – гр.СТОКХОЛ

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Йордан Кирилов

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Александрина Ненкова

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура

Телефон: 0895052353

Email: ykirilov95@gmail.com


УЪРКШОП ЦЕНТЪР – гр.СТОКХОЛМ

THE NEW LEVEL OF KORNHAMNSTRONG

Заданието на проектната задача е от международен конкурс за млади архитекти и студенти StockholmCALL, от платформата “Start for talents”. Локацията е най-старият квартал на Стокхолм – Гамла Стан. Място наситено с история, култура и изкуства, приютяващо в малките си улички множество работилници и магазини. Обществените пространства и площадите представляват сърцето на един град и са най-наситените с живот места.  По този начин може да се обобщи че Гамла Стан е един от най-добре запазените старинни градове в Европа и представлява архитектурен и етнографски резерват.

Проектната площ обхваща един от площадите в квартала – Корнхамнстронг.  Местоположението на самият площад е изключително важно, тъй като в тази зона са наситени всички видове транспорт – пристанищен, автомобилен, метро, градски транспорт и туристически автобуси. Може да се каже че той действа като разпределително място, от което потоците от хора се пръсват по цялата площ на острова. Той има излаз на море, същевременно е заобиколен от трите си страни от сгради и тези особености му определят функцията на преходно място между крайбрежието и наситената градска тъкан.

В проекта се цели създаването на гранично пространство, свързващо крайбрежието с градската среда, обединяването на занаятчийските работилници и експозиционните площи в нов вид среда, в която посетителите да се докоснат до запазените с векове традиции.

В  концепцията са заложени три основни аспекта:

  • Съобразяване с характерния архитектурен контекст
  • Запазване на мащаба и морфологията на мястото
  • Съхраняване функциите на площада като социална среда

 

Архитектурата не нарушава облика на средата. Тя е решена в два „зелени“обема, които излизат от настилката на площада, като негово естествено продължение. Идеята на растера е да демонстрира съвместното навлизане на зелените площи и площадните плочи. Отлепянето им от земята цели да внесе светлината и в „подземния площад“ и по тази причина  най-високите им фронтове са на юг. Някои от модулите в растера са отвори, които да внасят допълнителна светлина долу. Покривите и на двата обема са озеленени, като по-ниският от тях е пешеходен и може да се използва като пълноправна част от площада. Формата на сградите в план е съобразена със запазването на основните пешеходни потоци на движение и визуалните връзки на изтичащите в площада улици със самият него. Като вдъхновение за силуета на сградата служат:

  • Традиционните викингски къщи, които излизат от земята и се вливат отново в нея, а покривите им са зелени и са част от заобикалящата среда.
  • Характерния силует на доковете, който е наситен с различни по-височина мачти.

ПАРТЕР:

  • Сградата се обслужва от три входа. Два от тях за посетители и един служебен към офисните части. Първият вход е на ниво площад той е главния вход и е видим от целият площад.От там се влиза във фоайе с книжарница, последвано от стълба рампа която води към долното ниво, водеща директно към търговската част.

Другият вход е на ниво Сутерен Кота -4.00. Той не се вижда от площада, но за съществуването му подсказва зелената градина която минава през две нива и пилоните. Самата градина се явява като ядро за  развитие на разпределението на долно ниво.

СУТЕРЕН КОТА -4.00:

– Достъпа се извършва посредством споменатите вече стълби и стълбищна клетка с асансьор от Сутерен Кота -7.00.

– Публичните зони се развиват главно около зелената градина, към която има визуален достъп от всяка част на зоните, а в двата края са поместени административни и обслужващи помещения.

– Ресторантът включва бар, салонна част, кухня с подготовки и собствени тоалетни. Отделен е от останалата част чрез вертикално остъкляване, като по този начин се цели отделяне на търговската зона от експозиционната, без това да нарушава визуалния контакт между тях.

– Експозиционната площ е преходна и е подчертана и чрез настилката.

– Предвидени са две работилници за дървообработване, като едната от тях е отворена към посетителите и дава възможност за участието им в творческия процес. Непосредствено до нея е разположена втората работилница – без публичен достъп, със собствен санитарен възел за работещите и стълбищна клетка с асансьор, обслужващ нуждите от пренасяне на материали и експонати.

– Предвидени са отделни тоалетни за посетителите на галерията.

– В лявата част е разположена административна зона която продължава и в ниво Сутерен Кота -7.00. Има собствен вход, но е запазена връзката и към останалата част на сградата. На това ниво са приемна, управител и заседателна зала, а на долно ниво са работните места. И двата етажа имат санитарен възел. Използвани са зелени стени, които потвърждават тенденцията за зеленината в интериора. Осветяването е от светлинни тунели тип проходи, преминаващи през двете нива.

СУТЕРЕН КОТА -7.00:

– Разположен е паркинг с 23 паркоместа, две от които инвалидни.

– В отделен блок са обособени складовете, техническите помещения и съблекалня за работилниците.

На базата на всички фактори и аргументи, проектното решение формира пространство, обогатяващо средата с ново ниво на култура и социален живот, вплитайки традиции и настояще и запазване на характерния силует на мястото.