Победителите в конкурса за „Архитектурно художествен елемент на градската среда в гр.Брацигово

На 09.09.2021г. на официална церемония  в Културния дом на гр.Брацигово по време на архитектурния форум „Каменният поток на времето“ бяха обявени победителите в конкурса за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в градската среда ситуиран на главната пешеходна алея в центъра на града.

 

Девет членно жури в състав – арх.Борислав Владимиров- Председател на комисията на журито, Надежда Казакова – Кмет на гр.Брациговоарх.Константин Пеев – Зам.Председател на КАБ, проф.д-р арх.Валери Иванов – Зам.Председател на РК София Област, арх.Десислава Димитрова – организатор на форума, арх.Димитър Боюклиев-главен архитект на гр.Брацигово, ланд.арх.Александър Недев – член на УС на КАБ, проф.Крум Дамянов – скулптор, акад.Цвятко Сиромашки – скулптор, избра да наградите следните три проекта:

Първо място

Атанас Чакъров с проекта си „Силата на човешкия дух“

Парична награда в размер 1800лв. и реализация на проекта

 

 

Второ място

Екип от студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Доротея Николаева, Симона Райкова и Цветан Митев с проект „Времето – истинският разказ на историята“

Парична награда в размер на 900лв.

 

 

Трето място

арх.Михаил Дянков с проект „Каменният поток на времето“

Парична награда в размер на 600лв.

 

 

Конкурсът е създаден като съвместен проект между Община Брацигово,  КАБ РК София Област и Optimistas

Генерален спонсор – фирма „Скала мрамор и риолит“